Regulamentul competiţiei

 • La categoria Debutanţi participă copiii care nu au carnet de Precompetiţional şi nici nu au dansat vreodată în competiţii oficiale.
 • La concursurile de Solo Fete şi Precompetiţional nu pot participa perechi şi fete care au dansat în concursuri de clasă.
 • Concurentele de la Solo Fete pot participa la concursul de Precompetiţional.
 • Pentru categoria Solo fete şi Precompetiţional nu sunt impuse reguli de costumaţie.
 • Înscrierea se face pe baza carnetului de sportiv care obligatoriu trebuie să conțină viza anuală F.R.D.S. şi viza medicală la zi.
 • Costumaţia conform regulamentului F.R.D.S, referitor la costumaţii, accesorii, etc.
 • Se va ţine cont şi de regulamentul figurilor permise la anumite categorii de vârstă şi clasă conform regulamentului tehnic F.R.D.S .
 • Perechile de clasă E şi D pot participa la competiţiile Basic şi Open.
 • Perechile de la Basic pot participa la competiţile International Open.
 • In cadrul competiţiei internaţionale, conform regulamentului WDSF, se poate participa la o categorie de vârstă superioara, excepţie făcând categoria Juvenile.
 • La categoria International Juvenile 1, categoria fiind de 6-9 ani , se vor dansa doar câte 4 dansuri /sectiune (fara Foxtrot si PasoDoble).
 • Toate perechile care participă la WDSF International Open, categoria Youth şi Adult  trebuie să fie înregistrate în baza de date a WDSF şi să deţină NR.MIN